Ռազմավարություն

Մոր և մանկան առողջության հայկական դաշինքը, hիմնվելով իր կողմից իրականացված արտաքին և ներքին միջավայրերի վերլուծության վրա, մշակել է առաջիկա երեք տարվա Դաշինքի ռազմավարությունը, որի իրականացումը կնպաստի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների միջոցով մոր և մանկան առողջության պահպանման և բարելավման աջակցությանը Հայաստանում:

MCH Alliance strategy plan 2011-2013

Comments are closed.