Անդամակցող կազմակերպություններ

Վորլդ Վիժն Հայաստան

«Առաջինը երեխաներին» ՀԿ 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առողջապահական գիտությունների քոլեջ

«Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ»

Սեյվ դը Չիլդրեն

Օքսֆամ

«Առաքելություն Արևելք»

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

«Հայաստանի առողջապահության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական միություն»

«Հայաստանի մայրության կենտրոն» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն

«Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա»

«Վստահություն» առողջապահական ՀԿ

«Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ

«Ապագա սերունդ» ՀԿ

«Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ

«Կանայք համայքներին ապավեն» ՀԿ

«Արազա» ՀԿ

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

«Երեխաների և դեռահասների սոցիալ-առողջապահական աջակցության կենտրոն»

«Բուժաշխատողների իրավունքների պաշտպանության համահայկական ասոցիացիա»

«Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա»

«Մանկաբուժական հայկական միավորում»

«Ընտանիքի պաշտպանություն» ՀԿ

«Հանուն ընտանիքի և առողջության համահայկական ասոցիացիա»

«Պացիենտների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն»

«Հանրային առողջության ուսուցման և հետազոտությունների կենտրոն»

«Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ»

«ՍՈՍ»  մանկական գյուղեր 

«Վարդենիսի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»

«Տնտեսական և սոցիալական իրավունքի կենտրոն»

«Թալինի հույս» ՀԿ

«Մարդու առողջության մարդասիրական հիմնադրամ»

«Նախաձեռնությունների և գործողությունների դաշտավայր» ՀԿ

«Մուշ» ՀԿ

«Հիպոկրատ» հունական բժշկական հիմնադրամ

«Զարգացող համայնքներ» ՀԿ

«Աստղավարդ» ՀԿ

«Աստղացոլք» ՀԿ

«Բարի հույս» ՀԿ

«Երիտասարդ Տավուշ» ՀԿ

«Առողջապահական սոցիալական» ՀԿ

«Հայ Օգնության Միություն»  Իջևանի մասնաճյուղ

«Շերամ» ՀԿ

«Միջազգային օգնություն և զարգացում» ընկերություն

«Առողջապահական և սոցիալական իրավունքների պաշտպանության գիտագործնական կենտրոն» ՀԿ

«Սալվարդ» հիմնադրամ

«Էմմանուել» ՀԿ

Ամերիկայի «Հայ օգնության ֆոնդ»-հայաստանյան մասնաճյուղ

 

Comments are closed.