«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»

Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն

  • «Մասնակցենք-համագոծակցենք-վերահսկենք»  ծրագիր, նպատակ ունի նպաստել Մարտունի քաղաքի ՏԻՄ բոլոր օղակների գործունեության թափանցիկության ապահովմանը
  • «Կենսապայմանների բարելավվման և սոցիալական աջակցության» ծրագիր Վարդենիսի շրջանի փախսականաբնակ համայնքներում կրթական և առողջապահական կյանքի որակի ավելացում

ՆՕՎԱ 2:  Մարտունու շրջանի գյուղական համայնքում մոր և մանկան  առողջության բարելավման ծրագիր

  • «Հավասար հնարավորություններ յուրաքանչյուր ծննդաբերության համար»  ՀՀ Առողջապահության նախարարություն ներկայացված  Առաջարկությունների փաթեթ
  • «Օրենք և օրենսդրական վերահսկողություն ի նպաստ երեխաների առողջության»  Գեղարքունքի մարզային խորհրդի կողմից ընդունված որոշում:


Կազմակերպության կոնտակտները

Հկ-ի նախագահ՝ Անահիտ Գևորգյան
Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ , ք. Մարտունի 1402, Պռոշյան 8
Հեռ.՝ (+374) 091-21-13-96
Էլ հասցե՝ kananc@arminco.com
Վեբկայքի հացե՝ http://www.mwccngo.blogspot.com/ 

8.05.2012