«Պացիենտների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն»

8.05.2012