Արմավիր

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ

8.05.2012

Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն
«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» սոցիալ-տնտեսական հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2005թ.: Կազմակերպության առաքելությունն է՝ «Համագործակցություն հանուն սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի»՝ խնդիր դնելով նպաստել մարզի պետական, հասարակական և բիզնես սեկտորների համագործակցությանը։
Հասարակական կազմակերպության ռազմավարական նպատակներն են՝
1. Ժողովրդավարական կառավարման թափանցիկ և պատասխանատու համակարգի ամրապնդումը և … Ավելին->

«Կանայք համայքներին ապավեն» ՀԿ

8.05.2012

 Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն
• Որոշումների կայացման գործընթացներում համայնքների մասնակցության քաջալերում` ապահովելով կանանց և խոցելի խմբերի ներգրավվածությունը,
• Շեշտվում է գենդերային հավասարության սկզբունք և խոցելի խմբերի քաղաքացիական, սոցիալական- տնտեսական իրավունքների պաշտպանությունը սկսած 2006 թ.-ից,
• Նպաստում է կանանց առողջապահական խնդիրների լուծմանը,
• Նպաստում է կանանց … Ավելին->

«Սոցիալական և տնտեսական իրավունքի կենտրոն» ՀԿ

8.05.2012

 Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն

2003թ. ՀԿ-ն իրականացրել է կրթական ծրագիր` ուղղված երիտասարդ գործազուրկներին և հաշմանդամներին, որի շրջանակներում ծրագրի շահառուներին ուսուցանվել են համակարգչային գիտելիքներ և նրանց համար կազմակերպվել են կարողությունների զարգացման դասընթացներ:
2004թ.-ին ՀԿ-ն ներգրավված է եղել ՄԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն մասնակցային մոնիտորինգի իրականացման … Ավելին->