Երևան

Ամերիկայի «Հայ օգնության ֆոնդ»-հայաստանյան մասնաճյուղ

19.06.2012

«Էմմանուել» ՀԿ

19.06.2012

«Առաջինը երեխաներին» ՀԿ

8.05.2012

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առողջապահական գիտությունների քոլեջ

8.05.2012

«Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ»

8.05.2012

Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն
ՋՀՀ-ն ավելի քան 10 տարի աշխատում է առողջապահության ոլորտում: ՋՀՀ գործունեություններն առողջապահության ոլորտում կենտրոնանում են հիվանդությունների կանխարգելման վրա` ուսուցման և առողջապահական ոլորտի մասնագետների հմտությունների զարգացման, հասարակական առողջապահական արշավների, իրազեկման և տեղեկատվական ցանցի ստեղծման միջոցով:
ՋՀՀ առողջապահական բաժինը առաջնահերթ է … Ավելին->