Գեղարքունիք

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»

8.05.2012

Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն

«Մասնակցենք-համագոծակցենք-վերահսկենք»  ծրագիր, նպատակ ունի նպաստել Մարտունի քաղաքի ՏԻՄ բոլոր օղակների գործունեության թափանցիկության ապահովմանը
«Կենսապայմանների բարելավվման և սոցիալական աջակցության» ծրագիր Վարդենիսի շրջանի փախսականաբնակ համայնքներում կրթական և առողջապահական կյանքի որակի ավելացում

ՆՕՎԱ 2:  Մարտունու շրջանի գյուղական համայնքում մոր և մանկան  առողջության բարելավման … Ավելին->

«Վարդենիսի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»

8.05.2012

«Նախաձեռնությունների և գործողությունների դաշտավայր» ՀԿ

8.05.2012

«Աստղավարդ» ՀԿ

8.05.2012

 Ծրագրերի համառոտ նկարագրություն

• 2005թ.«Թուֆենկյան Հիմնադրամ»-ի դրամաշնորհ-Կազմակերպվել են կար ու ձևի և գորգագործության 3 – ամսյա դասընթացներ հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքների անդամների համար (մայր, քույր): Արդյունքում 48 շահառուներ ստացել են մասնագիտական կրթություն:
• 2006թ. Վիեննայի «1 % զարգացման հիմնադրամ» և Մակ -ի … Ավելին->

«Աստղացոլք» ՀԿ

8.05.2012