Լոռի

«Երեխաների և դեռահասների սոցիալ-առողջապահական աջակցության կենտրոն» ՀԿ

8.05.2012

Ծրագրերի համառոտ նկարագություն
«Երեխաների և դեռահասների սոցիալ-առողջապահական աջակցության կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակվել և տեղայնացվել են բազմաթիվ կրթական մոդուլներ բուժաշխատողների և ազգաբնակչության համար, որոնք հավանության են արժանացել ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից և դրանց հիման վրա ստեղծվել են մի շարք կրթական և … Ավելին->

«Հիպոկրատ» հունական բժշկական հիմնադրամ

8.05.2012

«Զարգացող համայնքներ» ՀԿ

8.05.2012